Branding firmowy w AAD + MEM

by | Jan 17, 2022 | Azure, MEM, PL Post | 0 comments

Dzisiejszy wpis poświęcę na omówienie tzw. brandingu firmy. Wiele firm się skupia na tym, żeby mieć logo, żeby pokazać swoja stronę Internetową, plakaty i inne podobne. Ale mało która firma się skupia na tym, aby pokazać właśnie ten branding w MEM (Microsoft Endpoint Manager) oraz AAD (Azure Active Directory).

W dzisiejszym wpisie pokażę wam w jaki sposób skonfigurować branding dla naszej organizacji.

Zaczynamy od…

Azure Active Directory

Logujemy się kontem z odpowiednimi uprawnieniami do portalu AAD, przechodzimy do sekcji Azure Active Directory > Propeties i w polu Tenant Propeties > Name uzupełniamy nazwę naszego tenanta. Ja podam nazwę swojej domeny.

Następnie przechodzi do zakładki Company Branding i tam klikamy na przycisk Configure, aby rozpocząć dodawanie pierwszego – domyślnego języka (czyli angielskiego) dla naszej organizacji.

Na tej stronie należy skonfigurować wszystkie niezbedne opcje, ja np. skonfigurowałem tak jak na ponizszym screenie:

Tak jak napisałem powyżej, domyślnym językiem jest język angielski. W zależności od języka używanego w systemie użytkownika, można mu wyświetlić komunikaty w innych językach. Tak jak na poniższym screenie:
Drugim krokiem jest konfiguracja…

Microsoft Endpoint Manager

Przechodzimy do portalu admin.microsoft.com, logujemy się kontem z odpowiednimi uprawnieniami. Otwieramy zakładkę Tenant Administration > Customization i rozpoczynamy edytowanie poszczególnych opcji:

Dla przykładu, ja zmieniłem na takie wartości:
Dzięki czemu sekcja HelpDesk na stronie https://portal.manage.microsoft.com/ wyświetla się następująco:

Niżej na podstronie Customization jest jeszcze dostępna opcja nazwana: Policies, która pozwala na zmodyfikowanie tych samych wartości, ale już dla poszczególnych grup użytkowników a nie całej organizacji.

Przykładowe użycie tego? Gdy mamy specyficzny kraj pod sobą, który wymaga np. swojego numeru telefonu, loga, opisu, czy też koloru.

I to w sumie by było na tyle jeżeli chodzi o możliwość dostosowywania wyglądu swojej organizacji w MEM oraz AAD.

Jakub Piesik

Jakub Piesik

Microsoft 365 Consultant

I’m writing not only about Intune and Windows 365. I’m writing about everything what I leared previously and want to share with you!

#security #microsoft365 #intune #windows365 #powershell #automation 🙂