AutoPilot – dynamiczna grupa urządzeń

by | Jan 17, 2022 | Azure, MEM, PL Post | 0 comments

To będzie bardzo krótki post – chcę pokazać w nim jak stworzyć dynamiczną grupę urządzeń dla wszystkich zaimportowanych urządzeń w procesie AutoPilota.

O nim poczytacie trochę później, a teraz.. Stwórzmy taką grupę.

Idziemy do portalu AAD > Groups > New Group.

Uzupełniamy niezbędne dane oraz jako typ wybieramy Dynamic Device.

Następnie klikamy na Add dynamic query i wybieramy Edit, aby edytować bezpośrednio zapytanie. Wpisujemy:
(device.devicePhysicalIDs -any _ -contains "[ZTDId]")

I klikamy Create.

I to już! Do takiej grupy możemy np. przypisywać Enrollment Status page.

Jakub Piesik

Jakub Piesik

Microsoft 365 Consultant

I’m writing not only about Intune and Windows 365. I’m writing about everything what I leared previously and want to share with you!

#security #microsoft365 #intune #windows365 #powershell #automation 🙂