[PL] Windows Subsystem for Linux – wersja dla Insiderów

by | Jul 2, 2017 | Random | 0 comments

Windows Subsystem for Linux – wersja dla Insiderów

Cześć.

Jakiś czas temu wyszła nowa wersja Windows 10 dla Insiderów, która wprowadziła jedną, aczkolwiek dużą poprawkę w instalacji WSL ❤

Mianowicie – nie musimy już włączać trybu developerskiego, aby móc zainstalować WSL.

Dlatego też, najpierw wykonujemy krok pierwszy z poprzedniego postu ( link ), możemy również to zrobić za pomocą komendy:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

następnie w Powershellu wpisujemy polecenie:

lxrun /install

I.. To wszystko!

Jedna nowość, która może trochę nam uprzyjemnić pracę jeżeli nie chcemy mieć trybu developerskiego na swoim komputerze.

Have fun!

Jakub Piesik

Jakub Piesik

Microsoft 365 Consultant

I’m writing not only about Intune and Windows 365. I’m writing about everything what I leared previously and want to share with you!

#security #microsoft365 #intune #windows365 #powershell #automation 🙂