[PL] Instalacja RSAT na Windows 10 – 1809 i wersje późniejsze

by | Sep 29, 2019 | Windows | 0 comments

Wraz z wersją 1809 Microsoft postanowił zmienić sposób instalacji narzędzi RSAT – Remote Server Administrator Tools na taki, z użyciem Powershella.

W poście tym chciałbym wam pokazać jak wpierw wyświetlić dostępne role do zainstalowania, a następnie jak je łatwo zainstalować.

  1. Sprawdzamy jakie role są dostepne do zainstalowania:
Get-WindowsCapability -Name "RSAT*" -Online | Select-object Name, DisplayName
"[PL] Instalacja RSAT na Windows 10 - 1809 i wersje późniejsze"

Wybieramy rolę, która nas interesuje i kopiujemy jej nazwę z pola Name

  1. Instalujemy odpowiednią rolę wykonując komendę:
Add-WindowsCapability –online –Name “Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0”
"[PL] Instalacja RSAT na Windows 10 - 1809 i wersje późniejsze"

Oczywiście, zmieniacie nazwy ról według swoich potrzeb.

A jak wyświetlić już zainstalowane role?

Get-WindowsCapability -online | Where-Object {$_.State -eq "Installed" -and $_.Name -like "*RSAT*"}

Zwróci nam to wynik: "[PL] Instalacja RSAT na Windows 10 - 1809 i wersje późniejsze"

W ten sposób zobaczymy wszystkie zainstalowane dodatkowe role, ale tylko te, które mają w nazwie RSAT, czyli te do zarządzania Windows Server.

Jakub Piesik

Jakub Piesik

Microsoft 365 Consultant

I’m writing not only about Intune and Windows 365. I’m writing about everything what I leared previously and want to share with you!

#security #microsoft365 #intune #windows365 #powershell #automation 🙂