[PL] PSR.exe – dowód błędu!

by | Jul 17, 2017 | Random | 0 comments

Niezbędne narzędzie dla każdego HelpDeskowca

W każdej wersji Windowsa jest takie bardzo, ale to bardzo przydatne narzędzie, które ratuje życie pracownikom pierwszej linii wsparcia, które nazywamy Problem Steps Recorder.

Może pokrótce podam jedno, ale jakże bardzo ważne zastosowanie tego narzędzia, mianowicie….

Dzwoni do was użytkownik, mówiąc, że ma problem z jednym z programów. Też macie ten program, ale ten błąd się nie pojawia w momencie gdy robicie dokładnie to samo co użytkownik na swoim komputerze. Czyli.. Ten błąd występuje tylko u niego.

W jaki sposób więc zdiagnozować ten problem?

Tutaj na pomoc przychodzi nam narzędzie: psr.exe. Prosimy użytkownika, aby je odpalił na swoim komputerze, kliknął „Start Record” i zaczął wykonywa po kolei czynności, które powodują błąd.

[PL] PSR.exe – dowód błędu!

W momencie gdy uruchomi nagrywanie, każde jego kliknięcie zostanie zapisane i odpowiednio opisane w pliku wynikowym. Tych kroków domyślnie może wykona tylko 25, dlatego też jeżeli jest potrzeba więcej – trzeba zmienić odpowiednią liczbę w opcjach.

W momencie zakończenia nagrywania, takowy użytkownik wybiera z menu Save, zapisuje jako plik zip i przesyła do odpowiedniego pracownika.

Po otworzeniu raportu pracownik ma screeny jak wyglądał ekran podczas nagrywania jak i szczegółowy raport co zostało kliknięte.

[PL] PSR.exe – dowód błędu!
[PL] PSR.exe – dowód błędu!

Musicie przyzna, że narzędzie bardzo przydatne osobie, która pracuje w helpdesku, prawda? 😉

Jakub Piesik

Jakub Piesik

Microsoft 365 Consultant

I’m writing not only about Intune and Windows 365. I’m writing about everything what I leared previously and want to share with you!

#security #microsoft365 #intune #windows365 #powershell #automation 🙂